Leie ut bolig

Utleiemegling og forvaltning

Kontakt oss for en gratis befaring av din bolig og pristilbud:

Utleiehonorar inkluderer:

 • Befaring av boligen og registrering av standard og fasiliteter
 • Fotografering
 • Fastsettelse av markedsleie
 • Håndtere henvendelser fra interessenter og tilrettelegge for gjennomføring av visninger
 • Ubegrenset antall visninger
 • Kreditt- og referansesjekk av mulige leietakere, inkl. kontakt av personlige referanser
 • Vurdering, utvelgelse, kvalitetssikring og anbefaling av leietaker
 • Utarbeidelse og tilpasning av leieavtale iht. utleiers spesifikasjoner, samt bestemmelser i husleieloven
 • Gjennomføring av kontraktsmøte og etablering av sikkerhetsstillelse med leietaker
 • Overlevering av boligen til leietaker ved leieforholdets start
 • Utarbeidelse og tilpasning av leieavtale og husordensregler.
 • Annonsering av boliger på internett, www.finn.no og www..boligformidler1.no
 • Utarbeidelse av prospekt og markedsføring av boligen(e)

Forvaltningshonoraret inkluderer:

 • Fakturering og innkreving av husleie fra leietaker.
 • Avregne, utbetale og rapportere leie til utleier.
 • Indeks, markeds- og gjengs leie regulering.
 • Motta og videreformidle oppsigelse fra utleier eller leietaker
 • Tilbakelevering av boligen til utleier/reutleie ved leieforholdets slutt
 • Utarbeidelse og håndtering avslutting/bytte av strømabonnent.
 • Etterarbeid på utflyttingsprotokollen og oppgjør av sikkerhetsstillelse ved avslutning av leieforholdet. Det faktureres et gebyr pr. avsluttet leieforhold.
 • Håndtere alle henvendelser fra leietaker under leieforholdet og saksbehandle alle saker iht. gjeldende avtaler og lovgivning.